Det er årets siste dag og tid for å takke for det gamle og ønske velkommen det nye!